# Nasjonal etat for kystforvaltning,
sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

16 kurs - 5 regioner - 8 kurssteder - 125 ansatte - 405 timer

Læringsprosjekter