# Etat med nasjonalt ansvar for geografisk informasjon

1 kurs - 1 enheter - 1 kurssted - 4 ansatte - 6 timer.

Læringsprosjekter