# Italienske og amerikanske retter kombinert med god musikk

1 kurs - 1 enhet - 1 kurssteder - 2 ansatte - 6 timer.

Læringsprosjekter