# Fag- og næringsorganisasjon for norske kystfiskere.

7 regioner - 17 kurssteder - 562 timer

Læringsprosjekter