Digital kompetanse i virksomheten.

Abbra er ordlyden for “læringsbit” og “eksempel”.