Digital kompetanse i virksomheten.

Abbra er ordlyden for «læringsbit» og «eksempel».