Abbra har hjulpet ansatte å tilegne seg kompetansen de har behov for.